Showing posts with label Oneplus Mobiles and Smartphones. Show all posts
Showing posts with label Oneplus Mobiles and Smartphones. Show all posts
OnePlus 8 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସିରିଜ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏପ୍ରିଲ୍ 14 ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରିଛି। କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ୱାନପ୍ଲାସର ଅଫିସିଆଲ...