Showing posts with label Latest Smartphones. Show all posts
Showing posts with label Latest Smartphones. Show all posts
OnePlus 8 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସିରିଜ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏପ୍ରିଲ୍ 14 ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରିଛି। କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ୱାନପ୍ଲାସର ଅଫିସିଆଲ...
2019 ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ମେଟ୍ ଏକ୍ସକୁ ଏକ ରିଫ୍ରେସର ଭାବରେ ହୁଆୱେ ମେଟ୍ ଏକ୍ସ ଫୋଲଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଫେବୃଆରୀରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ,...