Showing posts with label Latest Smartphones. Show all posts
Showing posts with label Latest Smartphones. Show all posts
OnePlus 8 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସିରିଜ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏପ୍ରିଲ୍ 14 ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରିଛି। କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ୱାନପ୍ଲାସର ଅଫିସିଆଲ...
2019 ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ମେଟ୍ ଏକ୍ସକୁ ଏକ ରିଫ୍ରେସର ଭାବରେ ହୁଆୱେ ମେଟ୍ ଏକ୍ସ ଫୋଲଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଫେବୃଆରୀରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ,...
OnePlus ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ଯାହାକୁ ସମ୍ଭବତ One OnePlus 8 କୁହାଯାଏ | କମ୍ପାନୀ ‘ଲ୍ୟାବ୍’ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ...
ଭିଭୋ ଭାରତରେ ଏହାର ସର୍ବଶେଷ କ୍ୟାମେରା ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫୋନ୍ ଭିଭୋ V19 ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ | ଚାଇନାର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା ଭିଭୋ V19 ରେ ଡୁଆଲ୍ ହୋଲ୍-ପୁଞ...