Showing posts with label Gaming. Show all posts
Showing posts with label Gaming. Show all posts
ଭାରତ ସରକାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳ PUBG MOBILE,ସହିତ 118 ଟି ଚାଇନିଜ୍ ଆପ୍ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି | ଲଦାଖରେ ଚୀନ୍‌ର ଉତ୍ତେଜନାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍...
କଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି: ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଖେଳୁଥିବାରୁ ମୋବାଇଲ୍ ନିୟମିତ ଅଦ୍ୟତନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି | ଏଥିରେ PUBG ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଫୋର୍ଟନାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ...
PUBG ମୋବାଇଲ୍ ନିସନ୍ଦେହରେ ଆଜିକାଲି ସବୁଠାରୁ ହଟ ଶୁଟିଂ ଖେଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ | ଆମେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ରୟାଲ୍ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନ...